• B-dul 1 dec 1918, nr 76, Tg. Mureș
  • Luni - Vineri: 10:00 - 20:00

Termeni și condiții

Termeni și condiții

I. ADMINISTRATOR SITE

Website-ul www.integraviva.ro  este administrat de INTEGRAVIVA CENTER SRL, cu sediul la adresa Str. Argeșului nr. 16/30, Tg. Mureș, CUI 41226278, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J26/1247/2019.

Adresa de contact fiind contact@integraviva.ro, număr de telefon 0742224445

Bifarea căsuței de ”Termeni și condiții” are valoare contractuală.

Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu conținutul prezentului document, respectiv cu termenii și condițiile menționate în cele ce urmează.

Administratorul site-ului www.integraviva.ro, denumit în continuare PRESTATOR,  își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabila a persoanelor care îl utilizează, denumite in continuare “BENEFICIAR”. BENEFICIARII vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor. Acest website folosește cookie-uri pentru a furniza utilizatorilor servicii mai bune de navigare. Cookie-urile nu identifică personal utilizatori de internet și acestea pot fi dezactivate, pentru mai multe detalii, accesați Politica de Cookies.

II. PĂRȚILE ACORDULUI

INTEGRAVIVA CENTER SRL, cu sediul la adresa Str. Argeșului nr. 16/30, Tg. Mureș, CUI 41226278, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J26/1247/2019, denumită în continuare PRESTATOR Și BENEFICIARUL, persoana care achiziționează un produs sau serviciu online, gratuit sau plătit sau care alege de bună voie să se aboneze la comunicarea pe e-mail

Între PRESTATORUL care pune la dispoziţia BENEFICIARULUI produsele și serviciile din secțiunea Magazin și BENEFICIARUL care doreşte să achiziționeze unul sau mai multe dintre acestea, să încheie prezentul acord, în următoarele condiţii:

III. OBIECTUL ȘI DURATA ACORDULUI

Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a produselor sau serviciilor din platforma online www.integraviva.ro, către BENEFICIAR. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a produsului/serviciului şi încetează la data comunicată în prealabil BENEFICIARULUI.

IV. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Prețurile produselor și serviciilor vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare în parte. 

Plata se va putea face online, cu cardul, prin transfer bancar sau ordin de plată și se achită integral în momentul plasării comenzii. Pentru unele servicii poate fi disponibilă plata recurentă (abonament) sau în tranșe (rate egale fără dobândă). Plata recurentă sau în mai multe tranșe, se va retrage automat din contul pe care BENEFICIARUL îl folosește pentru modalitate de plată, în termenii menționați pe pagina de plată în momentul achiziției. 

În cazul achitării în tranșe, prețul produsului/serviciului va fi comunicat pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare program în parte, precum și când următoarea tranșă va fi retrasă automat din contul BENEFICIARULUI. 

Pentru opțiunea de plată în rate, următoarea sau următoarele rate vor fi retrase AUTOMAT din contul pe care BENEFICIARUL l-a pus la dispoziția PRESTATORULUI, conform intervalului menționat pe pagina de vânzare a produsului/serviciului.

Dacă BENEFICIARUL dorește încetarea plăților recurente, poate anula aceste plăți din contul său, dar este obligat să contacteze PRESTATORUL pe e-mail la adresa contact@integraviva.ro. Dacă BENEFICIARUL întrerupe plata online a serviciilor pentru care s-a înscris, va pierde accesul la materialele dispuse până în acel moment în contul BENEFICIARULUI de pe site-ul www.integraviva.ro și nu i se va returna suma de bani plătită până în momentul retragerii. Acest lucru se întâmplă deoarece serviciile prezentate sub formă de cursuri/programe nu pot fi achiziționate parțial, ci doar integral, iar nerespectarea condițiilor de plată integrală sau în mai multe tranșe conform mențiunii pe pagina de vânzare a acestora, atrage după sine retragerea completă a accesului la respectivul produs/serviciu.

Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul PRESTATORULUI (conform extrasului de cont) sau după confirmarea plății în contul BENEFICIARULUI (conform extrasului de cont).

Toate sumele achitate in avans pentru servicii de tipul cursuri/programe/tabere/evenimente, care sunt prezentate de la bun început în paginile de vânzare ca fiind cu desfășurare la o dată ulterioară sunt nereturnabile, fiind acceptate ca atare de către BENEFICIAR la momentul plasării comenzii de achiziție.

Livrarea produselor care pot fi accesate online constă în primirea unei notificări pe e-mail cu linkul de unde se poate accesa produsul sau de unde poate fi descărcat de către BENEFICIAR. Dacă este necesar, îi vor fi furnizate acestuia și datele de logare sau informații pentru logare.

Pentru serviciile/programele de consiliere online care vor fi livrate o singură dată sau recurent, livrarea se va realiza la data și ora stabilite de comun acord între PRESTATOR și BENEFICIAR. În acest caz, PRESTATORUL va contacta BENEFICIARUL telefonic sau prin e-mail în vederea stabilirii detaliilor de livrare a serviciilor achiziționate.

Notificarea se face printr-un email trimis în maxim 48h de la data comenzii, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și zile libere legale. Responsabilitatea BENEFICIARULUI este de a scrie corect adresa de e-mail și numărul de telefon de contact. În caz contrar, este posibil ca produsele/serviciile achiziționate să nu poată ajungă la BENEFICIAR.

V. METODE DE PLATĂ

PLATA ONLINE, CU CARD BANCAR

Pentru efectuarea plăților online, cu cardul bancar, veți fi redirecționat către site-ul securizat al procesatorului de plăți online, mobilPay, unde vi se va solicita să completați un formular și să urmați instrucțiunile în vederea efectuării plății în sistem securizat.

Plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro) se efectuaează prin intermediul sistemului “3-D Secure” dezvoltat de organizațiile Visa/MasterCard și care asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca al celor realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant. “3-D Secure” asigură în primul rând că nici o informație legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului virtual.

Este important de reținut că pentru plățile prin card bancar nu este perceput niciun comision de la deținătorul cardului.

Pentru mai multe detalii despre plățile online, vă rugăm să consultați pagina procesatorului mobilPay.

TRANSFER BANCAR:

Plata prin transfer bancar poate fi aleasă doar dacă, înainte de a achita suma, contactați în mod direct PRESTATORUL și comunicați dorința de a plăti prin transfer bancar. PRESTATORUL va emite o factură proformă în baza căreia se poate efectua plata prin transfer bancar, în contul bancar menționat pe factură.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

PRESTATORUL se obligă să îi livreze BENEFICIARULUI produsul sau serviciul exact așa cum a fost menționat pe pagina de vânzare, respectând întocmai termenii și condițiile de livrare comunicate în prealabil.

BENEFICIARUL ARE URMĂTOARELE OBLIGAȚII:

  • Să respecte întocmai termenii și condițiile de utilizare a produselor/servicilor achiziționate, de participare la cursurile/programele achiziționate, fiind unic responsabil de modul în care se folosește de acestea, precum și să respecte condițiile de plată. 
  • Să nu pună la dispoziția niciunui terț informațiile la care a avut acces prin produsele/serviciile/cursurile/programele achiziționate de pe site-ul www.integraviva.ro, sub nicio formă, decât cu acordul scris, explicit al administratorului site-ului, INTEGRAVIVA CENTER SRL.

VII. RĂSPUNDERE

Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.

VIII. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DREPTUL DE PROPIETATE INTELECTUALĂ:

CONFIDENȚIALITATE:

În ceea ce privește politica de confidențialitate a site-ului, PRESTATORUL se angajează să protejeze datele cu caracter personal oferite de BENEFICIAR și să menționeze felul în care aceste date vor fi prelucrate, conform normelor în vigoare.

PRESTATORUL colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP), numai cu acordul voluntar al BENEFICIARULUI, în următoarele scopuri:

•           validarea, expedierea și facturarea produselor sau serviciilor achiziționate;

•           pentru a asigura accesul la un produs/serviciu achiziționat;

•           trimiterea de newslettere sau informări, promoții, rezultate, chestionare etc. prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) sau prin apel telefonic;

•           contactarea acestuia, la cererea sa sau în vederea livrării unui produs sau serviciu achiziționat;

•           scopuri statistice

•           răspuns la comentariile de pe blog

Prin acceptarea prezentului document, BENEFICIARUL își exprimă consimțământul ca PRESTATORUL să colecteze și să adminstreze datele cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale.

PRESTATORUL:

  • Poate înregistra online sau în sală doar prin informarea în prealabil a persoanelor participante și prin acceptul acestora, atunci când în înregistrarea apare și publicul participant.
  • Pentru programele desfășurate online, va fi întotdeauna menționat când evenimentul este înregistrat, iar Participantul are dreptul de a-și închide camera și microfonul și de a-și modifica numele, în cazul în care nu dorește să apară pe înregistrare. Înregistrările evenimentelor online, vor fi distribuite participanților la respectivul eveniment sau program doar la cerere.

BENEFICIARUL:

  • Are următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificarea sau ştergerea acestora, dreptul la restricţionarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării acestora.
  • Dreptul de a-și închide camera / microfonul dacă nu dorește să apară în înregistrare.
  • Dreptul de a-și comunica această dorință și obligația de a menționa de la început dacă nu dorește să apară cu nume și imagine pe înregistrare.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

BENEFICIARUL SE ANGAJEAZĂ SĂ RESPECTE URMĂTOARELE OBLIGAȚII ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DREPTUL DE AUTOR ȘI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

  • Drepturile de autor și de proprietate intelectuală, incluzând, dar nelimitându-se la logo, denumiri, titluri, slogane ale produselor/serviciilor/programelor/cursurilor, paginile de pe site-ul www.integraviva.ro, articolele de pe blog, serviciile, programele, cursurile, conținutul și structura acestora, precum și materialele aferente acestora (documente PDF, prezentări, conținut video sau înregistrări) aparțin în mod exclusiv companiei INTEGRAVIVA CENTER SRL, iar utilizarea, distribuirea, copierea sau împărtășirea acestor informații cu altcineva fără acordul explicit al PRESTATORULUI reprezintă încălcarea dreptului de propietate intelectuală și o ilegalitate.
  • BENEFICIARULUI nu îi este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe  părți, modificarea sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de INTEGRAVIVA CENTER SRL, includerea oricărui conținut în afara www.integraviva.ro, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al www.integraviva.ro asupra conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al INTEGRAVIVA CENTER SRL.

IX. POLITICA DE RETUR / ANULARE

În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau serviciu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

În cazul retragerii dintr-un serviciu/curs/program/eveniment cu mai puțin de 24h înainte de începerea efectivă a acestuia, BENEFICIARULUI nu i se mai poate restitui nicio sumă din prețul achitat. Acest lucru este valabil inclusiv pentru serviciile de tip consiliere online, achiziționate prin intermediul www.integraviva.ro. PRESTATORUL va încerca reprogramarea participării BENEFICIARULUI într-un alt interval calendaristic, dacă acest lucru este posibil.

Dacă BENEFICIARUL dorește încetarea plăților recurente, poate anula aceste plăți din contul său, dar este obligat să contacteze PRESTATORUL pe e-mail la adresa contact@integraviva.ro. Dacă BENEFICIARUL întrerupe plata online a serviciilor pentru care s-a înscris, va pierde accesul la materialele dispuse până în acel moment în contul BENEFICIARULUI de pe site-ul www.integraviva.ro și nu i se va returna suma de bani plătită până în momentul retragerii. Acest lucru se întâmplă deoarece serviciile prezentate sub formă de cursuri/programe nu pot fi achiziționate parțial, ci doar integral, iar nerespectarea condițiilor de plată integrală sau în mai multe tranșe conform mențiunii pe pagina de vânzare a acestora, atrage după sine retragerea completă a accesului la respectivul produs/serviciu.

X. FORŢA MAJORĂ

  • Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
  • Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
  • Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XI. ALTE CLAUZE

BENEFICIARUL nu va fi îndreptățit să cesioneze sau să transfere drepturile sau obligaţiile rezultând sau derivând din produsele/serviciile/cursurile/programele achiziționate, către un terţ.

În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a serviciilor contractate, conform art. IV, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării accesului la produsele/serviciile comandate online.

Părţile înţeleg şi declară expres că, în situaţia în care BENEFICIARUL nu participă la toate întâlnirile online (pentru produsele/serviciile care includ acest aspect) sau nu îşi îndeplineşte în mod exact, integral şi la timp toate temele propuse de către PRESTATOR (în funcție de produsul/serviciul respectiv), acesta nu beneficiază de „Money Back Guarantee”, în cazul în care această mențiune există în pagina de vânzare. Părţile înţeleg că, în cazul retragerii din program/curs/eveniment a BENEFICIARULUI, acestuia nu i se restituie nicio sumă din prețul anterior achitat.

XII. CLAUZE FINALE

Părţile declară că înțeleg efectele clauzelor prezentului document şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngradită a părţilor. Orice comunicare dintre părţi referitoare la acesta poate fi transmisă prin e-mail la adresa contact@integraviva.ro. Modificarea acestui document poate fi făcută de către BENEFICIAR fără acordul scris al părţilor contractante.

Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare. Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române. Prezentelor termeni şi condiţii nu aduce atingere nici unui alt contract încheiat între Părţi.

Politica de rezolvarea a reclamațiilor

Pentru sesizări sau reclamații, vă rugăm să trimiteți un e-mail la contact@integraviva.roși veți primi un răspuns în termen de maxim 10 zile.

Pentru orice litigiu ce decurge din sau în legatură cu reclamația sa și care nu s-a soluționat pe cale amiabilă, BENEFICIARUL se poate adresa ANPC sau are dreptul să adreseze plângeri instanțelor competente.